E weboldal használata feltételezi, hogy Ön elfogadta az alábbi kikötéseket és feltételeket. Javasoljuk, hogy olvassa el figyelmesen ezeket. A S.C. Minet Conf S.R.L. bármikor módosíthatja ezeket az előírásokat, előzetes értesítés nélkül. A legújabb verziót megtalálja, ha belép a „Kikötések és feltételek” részre.

 1. Az operátor azonosító adatai

S.C. Minet Conf SRL, társasági székhelye Rm. Vâlcea, str. Cătăneștilor, nr. 49A, Vâlcea megye, telefon +40799923986, e-mail contact@somnart.hu, be van jegyezve a Vâlcea-i Törvényszék melletti Cégbíróságnál a J38/227/2001 Cégbejegyzési számmal, adóügyi száma RO14040196, törzstőkéje 4760 ron, bankszámlája RO41BACX0000004566539001 (RON); (RO09BACX0000004566539092 (HUF)), amelyet az Unicredit Bank Rm. Vâlcea-i Fiókjánál nyitott.

 1. Személyes információk

Ön egyetért azzal, hogy a szolgáltatások és termékek leszállítása azonnal azután kezdődik el, miután teljesítve van valamennyi regisztrálási kérelem, illetve miután bevezettek minden egyes kért információt. A megadott információnak helyesnek, pontosnak és teljesnek kell lennie. Ha a regisztrálást választja, Ön köteles nevét, címét és egyéb hasznos információt helyesen megadni. Annak érdekében, hogy ezeket az információkat helyesbítse vagy frissítse, lépjen be a “Saját fiók” -ban a “Személyes adatok” menüre.

Azzal, hogy Ön belép a fiókjába és használja a saját jelszavát, Ön a felelős minden egyes olyan cselekedetért, amely a használattal kapcsolatos. A S.C. Minet Conf S.R.L. nem vonható felelősségre azokért a hibákért, amelyek amiatt következtek be, hogy a felhasználó nem volt elővigyázatos a biztonsággal és a saját fiókja, illetve a saját jelszava bizalmas jellege vonatkozásában.

Abban az esetben, ha megállapítjuk, hogy a bevezetett adatok nem valósak, nem pontosak vagy nem teljesek, fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy felfüggesszük vagy megszüntessük az Ön fiókját.

Amennyiben Ön azt választotta, hogy információkat fogad a Minet Conf SRL termékeire, ajánlataira, promócióira vonatkozóan, egyetért azzal, hogy ilyen jellegű információkat kapjon e-mailen, telefonon és postán keresztül. Önnek bármely pillanatban jogában áll újra visszatérni az opcióra, ilyen értelemben egy írásos kérést küldve a contact@somnart.hu e-mail címre.

 1. Személyes adatok védelme

A S.C. Minet Conf S.R.L. társaság elkötelezi magát, hogy megőrzi a személyes adatok bizalmasságát, a hatályos jogszabályokban előírtaknak megfelelően. Az Ön személyes adatait a S.C. Minet Conf S.R.L. társaság arra használja, hogy visszaigazolja a rendeléseket és lebonyolítsa azok leszállítását, illetve, hogy statisztikai jelentéseket készítsen a S.C. Minet Conf S.R.L. számára. A termékek beszerzésével Ön egyetért azzal, hogy a Minet Conf S.R.L. társaság feldolgozza az Ön személyes jellegű adatait (családi- és utónév, cím, telefon, e-mail). A feldolgozott adatokat nem használják közvetlen marketing célból. Nem gyűjtünk adatforgalmi adatokat.

Az Ön személyes adatait átadhatják a feljogosított hatóságok számára annak érdekében, hogy azok ellenőrizzék a kereskedelmi tranzakciókat vagy más feljogosított hatóságok számára, a törvény szerint alátámasztott bármely más ellenőrzés elvégzése céljából.

Az ügyfelek által leközölt adatok szigorúan bizalmas jellegűek. A S.C. Minet Conf S.R.L. társaság elkötelezi magát az ügyfelek előtt, hogy ezeket az adatokat nem adja át harmadik személyeknek vagy társaságoknak és azokat szigorúan az ügyfél és a S.C. Minet Conf S.R.L. társaság közötti üzleti kapcsolatban történő felhasználásra használja fel, kivéve a kifizetéseket lebonyolító társaságokat és azokat a futárcégeket, amelyek a leszállításokat végzik.

Ez a weboldal biztonsági intézkedéseket végez az általunk bírlalt információk elveszítése, megváltoztatása vagy helytelen felhasználása ellen. A www.Somnart.hu online áruház űrlapjain keresztül közölt személyes adatok bizalmasságát SSL Tanúsítvány igazolja.

A S.C. Minet Conf S.R.L. elkötelezi magát, hogy betartja Önnek a 679/2016. számú Szabályzat szerinti jogait, és az Ön kérésére, amelyet a str. Catanestilor, nr. 49A, Rm. Vâlcea, Vâlcea, Románia címre küld le, elkötelezi magát, hogy: ingyen kijavítja, frissíti, blokkolja, töröli vagy átalakítja névtelen adatokra azokat az adatokat, amelyek feldolgozása nem felel meg természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 677/2001. számú Törvény rendelkezéseinek – és megszűnteti az Ön személyes adatainak feldolgozását.

A S.C. Minet Conf S.R.L. igazolja azt a tényt, hogy betartja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 679/2016. számú Rendelettel előírt jogokat, az elektronikus kereskedelemről szóló 365/2002. számú Törvényben előírt jogokat, valamint a fogyasztók kereskedőkkel kötött szerződések keretében való jogairól, valamint egyes jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről szóló 34/2014. számú Sürgősségi Rendeletben előírt jogokat, melyek között megemlítjük (a felsorolás nem korlátozó jellegű):

 1. Tájékoztatás joga = jog arra, hogy az operátor tájékoztassa Önt a személyes adatainak feldolgozásáról és védelméről;
 2. Adathozzáférés joga = az érintett személy joga arra, hogy az adatfeldolgozótól kérésre és ingyenesen megerősítést kapjon arról a tényről, hogy az őt értintő személyes adatok feldolgozásra kerülnek, avagy nem kerülnek feldolgozásra;
 3. Kijavítás joga = az érintett személy joga arra, hogy kérésre és ingyenesen kijavítsák számára a reá vonatkozó pontatlan adatokat, valamint kiegészítsék a nem teljes adatokat;
 4. Adattörlés joga (“a jog arra, hogy el legyen felejtve”) = az érintett személy joga arra, hogy kérésre és ingyenesen töröljék a reá vonatkozó személyes adatokat, abban az esetben, ha a törvényben előírt feltételek teljesítettek;
 5. A feldolgozás korlátozásának joga = az érintett személy joga arra, hogy kérésre és ingyenes módon, abban az esetben, ha teljesítettek a törvényben előírt feltételek, a tárolt személyes adatokat megjelöljék annak érdekében, hogy azok utólagos feldolgozását korlátozzák;
 6. Az adatok hordozhatóságának joga = az érintett személy joga arra, hogy kérésre és ingyenes módon, strukturált formában és egy könnyen olvasható formátumban megkapja azokat a személyes adatait, amelyeket általában felhasználnak, valamint az a jog, hogy ezeket az adatokat a társaság átküldje más adatfeldolgozó számára, abban az esetben, ha teljesítettek a törvényben előírt feltételek;
 7. Tiltakozáshoz való jog = az érintett személy joga arra, hogy tiltakozhasson bármely pillanatban, a saját helyzetével kapcsolatos megalapozott és törvényes okokból, az ellen, hogy a személyes adatait feldolgozzák, abban az esetben, ha teljesítettek a törvényben előírt feltételek;
 8. Jog arra, hogy ne legyen kitéve egy döntéshozatalnak = az érintett személy joga arra, hogy kérje és megkapja bármely olyan döntéshozatal visszavonását, törlését vagy újra vizsgálását, amely kizárólag az automatizált eszközökkel végzett feldolgozáson alapszik (a profilalkotási kérelmet is ideértve) és joghatással jár;
 9. Jog arra, hogy a bírósághoz vagy a Személyes Adatok Feldolgozását Felügyelő Nemzeti Hatóságokhoz forduljanak = az érintett személy joga arra, hogy panaszt nyújtson be a Személyes Adatok Feldolgozását Felügyelő Nemzeti Hatóságokhoz, valamint a bírósághoz forduljon annak érdekében, hogy megvédje a személyes adatok védelme terén alkalmazandó jogszabály szerinti azon jogait, amelyeket megszegték.

HA VALAMELY SZEMÉLY MEGPRÓBÁL HOZZÁFÉRNI EGY MÁSIK FELHASZNÁLÓ SZEMÉLYES ADATAIHOZ, ILLETVE MEGPRÓBÁLJA MÓDOSÍTANI A WWW.SOMNART.HU WEBOLDAL TARTALMÁT VAGY MEGPRÓBÁLJA BEFOLYÁSOLNI AZON SZERVER TELJESÍTMÉNYÉT, AMELYEN A WWW.SOMNART.HU WEBOLDAL MŰKÖDIK, EZT A CSELEKEDETET A WWW.SOMNART.HU WEBOLDAL CSALÁSI KÍSÉRLETÉNEK TEKINTIK ÉS IGAZSÁGÜGYI KIVIZSGÁLÁST VON MAGA UTÁN AZ ELLEN A SZEMÉLY ELLEN VAGY AZOK ELLEN A SZEMÉLYEK ELLEN, AKIK AZ ILLETŐ TETTET MEGPRÓBÁLTÁK ELKÖVETNI.

 1. Copyright

A S.C. Minet Conf S.R.L. saját felelősségre kijelenti, hogy a www.Somnart.hu weboldal teljes tartalma eredeti és minden egyes felhasznált forrás (termékképek, megjegyzések, videó, szöveg stb.) a forráskezelő (gyártó, szolgáltató stb.) beleegyezésével van felhasználva, anélkül, hogy megszegnék a szerzői jogról szóló jogszabályokat. A szerzői jogot sértő esetek bejelentésére a www.Somnart.hu az Ön rendelkezésére áll a contact@somnart.hu e-mail cím.

A www.Somnart.hu weboldal teljes tartalma – képek, szövegek, grafikák, szimbólumok, grafikai elemek, szkriptek, programok és egyebek – a Minet Conf és annak szolgáltatói tulajdonát képezik és azt a szerzői jogokról, illetve a szellemi és ipari tulajdonjogokról szóló jogszabályok védik. A fent felsorolt bármely elem felhasználása a Minet Conf SRL társaság beleegyezése nélkül a hatályos jogszabályok szerint büntetendő.

 1. Hozzáférés a weboldalhoz

A S.C. Minet Conf S.R.L. bármely felhasználónak garantálja a személyes érdekből történő hozzáférést ehhez a weboldalhoz. A S.C. Minet Conf S.R.L. saját felelősségre kijelenti, hogy kifejezetten tiltja és tiltani fogja a rendelkezésére álló bármely technikai és törvényes eszköz révén: a www.Somnart.hu weboldal letöltését vagy részleges, illetve teljes módosítását, a weboldal részleges vagy teljes reprodukcióját, a weboldal információinak bármely módon történő lemásolását, értékesítését vagy felhasználását kereskedelmi célból vagy a S.C. Minet Conf S.R.L. társaságnak, azaz a www.Somnart.hu weboldal jogi és ténybeli tulajdonosának érdekeivel ellentétben álló célból.

 1. A termékek leírása

A S.C. Minet Conf S.R.L. saját felelősségére kijelenti, hogy a termékek, amelyeket értékesít eredeti termékek. Az eredeti termékeket oly módon kínálják, mint ahogyan azt bemutatják és ahogyan azt a termékek gyártója kínálja, a rendelkezésre álló készlet erejéig. A vásárlók kifejezetten elfogadják azt, hogy az ezen a weboldalon keresztül megvásárolt eredeti termékek háztartási használatra alkalmasak.

A S.C. Minet Conf S.R.L. nem tudja garantálni minden egyes termék vonatkozásában, hogy azok készleten legyenek és rendelkezésre álljanak bármely pillanatban. A S.C. Minet Conf S.R.L. tájékoztatni fogja a fogyasztót, amennyiben a termékek nem állnak rendelkezésre; bármely vásárló által előlegben kifizetett bármely összeget – amelyet az illető anélkül fizetett ki, hogy a rendelésre visszaigazolás érkezett volna – a S.C. Minet Conf S.R.L. a legrövidebb időn belül, de nem később mint 7 napon belül visszafizeti, abban az esetben, ha a Minet Conf S.R.L. társaság nem tud eleget tenni a rendelésnek.

A S.C. Minet Conf S.R.L., a fogyasztó beleegyezésével, az eredetileg igényelt termékkel vagy szolgáltatással minőségileg és árban megegyező terméket vagy egy szolgáltatást is leszállíthat abban az esetben, ha a megrendelt termék vagy szolgáltatás nem áll rendelkezésre. Ellenkező esetben a S.C. Minet Conf S.R.L. társaság visszafizeti a fogyasztó által kifizetett összeget legfeljebb 7 napon belül.

A weboldalon a képek bemutató jellegűek, ezek nem képeznek szerződéses kötelezettséget; bár a S.C. Minet Conf S.R.L. társaság minden elővigyázatossági intézkedést elvégez, a leszállított termékek enyhén eltérhetnek a képektől a szín, kellékek, általános, illetve egyedi aspektus stb. vonatkozásában, mely esetben bármely vásárló lemondhat a vásárlásról. A S.C. Minet Conf S.R.L. kijelenti, hogy a www.Somnart.hu weboldalon keresztül értékesített termékek gyártói fenntartják maguknak a jogot arra, hogy módosítsák a termékek műszaki és kereskedelmi sajátosságait, anélkül, hogy erről előzetesen értesítést küldenének.

A S.C. Minet Conf S.R.L. nem vállalja a felelősséget a weboldalról elérhető külső tartalomforrások kifogástalan működéséért, mivel ezek ügykezelésében nem vesz részt – és fenntartja magának a jogot arra, hogy blokkolja az olyan Internetes doménnevek e weboldalon keresztüli hozzáférését, amelyek törvénytelen vagy káros tartalommal rendelkeznek.

Abban az esetben, ha a leszállítás nem történik meg vagy nem megfelelő, a S.C. Minet Conf S.R.L. társaság kötelezettsége bármely ügyféllel szemben maximum az az összeg, amelyet a S.C. Minet Conf S.R.L. társaság az illető ügyféltől bevételezett.

A S.C. Minet Conf S.R.L nem felel semmilyen közvetlen, közvetett, véletlen, sajátos kárért, amely a következőkre vonatkozik, anélkül, hogy ezekre korlátozódna: meg nem valósult profit, felhasználás lehetetlensége vagy egyéb megfoghatatlan vagy kiszámíthatatlan veszteség (akkor sem, ha a S.C. Minet Conf S.R.L társaságot előzőleg értesítették hasonló veszteségek bekövetkezésének lehetőségéről) és amelyek az alábbiak miatt keletkeztek:

 1. a) a weboldal meghatározatlan időre elérhető vagy nem érhető el a felhasználók által;
 2. b) a weboldal információi használhatók vagy nem használhatók;
 3. c) a felhasználó továbbításainak vagy adatainak engedély nélküli hozzáférése vagy azok megrongálása;
 4. d) bármely harmadik fél nyilatkozata vagy cselekedete a weboldal szolgáltatásai vonatkozásában;
 5. e) a weboldal szolgáltatásaival kapcsolatos bármely más probléma.

A S.C. Minet Conf S.R.L fenntartja magának a jogot, hogy bármely pillanatban módosítsa és frissítse e weboldal tartalmát, anélkül, hogy erről előzetesen értesítést küldene.

 1. Árak

A weboldalon ismertetett termékek ára forintban van megadva és tartalmazza az ÁFA-t. A számlán feltüntetett termékek beszerzési ára ugyanaz az ár lesz, mint amelyet a rendelés leadása pillanatában a weboldal feltüntet.

Az árak és ajánlatok érvényességi idejét a www.Somnart.hu. weboldal feltünteti. Amennyiben nincs megjegyzés ilyen téren, az árak bármikor módosíthatók. Hasonlóképpen, az árak naponta változhatnak, a Nemzeti Bank által közölt devizaárfolyam változásától függően is.

Minden árajánlat és promóció a rendelkezésre álló készlet erejéig érvényes. A promóciók semmilyen formában nem halmozódnak, egy promóciós termékre nem alkalmazható egyéb kedvezmény is.

A S.C. Minet Conf S.R.L fenntartja magának a jogot arra, hogy eltöröljön egy rendelést abban az esetben, ha a termék árát helytelenül írták be az adatbázisba vagy azt helytelenül jelenítették meg és a leszállításra még nem került sor.

 1. Fizetési módok

Ha Ön a Somnart.hu weboldalról rendel, a következő fizetési módok állnak a rendelkezésére:

 1. Megtérítés
 • A terméket annak a futárcégnej fizeti ki, amely a terméket leszállítja, a leszállítási díjat is ideértve, amelyet a számla is tartalmaz.
 1. Online kifizetés Kártyával
 • Fizethet online, (személyi vagy cég) kártyával.
 • Visa (Classic és Electron) és Mastercard és Maestro kártyák elfogadottak.
 • A tranzakció díjmentes.
 • Bármely tranzakció véglegesítése érdekében közölni kell:

– a kártyakódot (a kártya előlapján szereplő számokat, helyköz nélkül);

– az érvényességi időt;

– a kártya hátlapján az Ön aláírása mellett található kód utolsó három számát.

 • A tranzakciók forintban történnek, az Ön bankja devizaárfolyamán, függetlenül attól, hogy az Ön számlája milyen valutát kezel.
 • Nem kérünk és/vagy nem tárolunk semmilyen részletet az Ön kártyájával kapcsolatosan.
 • A kártya adatainak feldolgozása a mobilpay.ro szerverein keresztül történik: https://www.mobilpay.ro/public
 1. Fizetési megbízás
 • Egy proforma számlát adnak ki, amelyet elküldenek e-mailen vagy faxon az ügyfélnek. A bankszámla fel van tüntetve a proforma számlán.
 • A termékeket az ügyfél számára azután küldik el, miután a Somnart.hu (SC MINET CONF SRL) bankszámláján megjelenik a kifizetett összeg.

A S.C. Minet Conf S.R.L. fenntartja magának a jogot arra, hogy abban az esetben, ha a termékek készlettel kapcsolatos státusza “Külső rendelés” vagy “Rendelés alatt”, a választott fizetési módtól függetlenül, az esettől függően, részleges vagy teljes előlegfizetést kérjen. Abban az esetben, ha az előlegben kifizetett összeg nagyobb, mint a rendelt termékek értéke, a különbözetet azonnal visszatérítik az ügyfélnek.

Amennyiben a kifizetett összeg kisebb, mint a rendelt termékek összege, az ügyfélnek ki kell fizetnie a különbözetet a leszállításkor.

Ebben a helyzetben, és abban az esetben is, amikor a kifizetés a leszállításkor történik, a rendelt termékeket teljes egyészében ki kell fizetni, ellenkező esetben a leszállításra nem kerül sor.

 1. A termékek leszállítása

A Minet Conf fenntartja magának a jogot arra, hogy érvényesítse a rendeléseket még mielőtt eleget tenne azoknak, úgy, hogy telefonon felveszi a kapcsolatot az ügyfelekkel.

A 15000 forintnál nagyobb rendelések esetén a Minet Conf ingyenes szállítást biztosít bárhol Magyarországon, függetlenül a rendeltetési helytől.

A www.Somnart.hu weboldalon leadott rendeléseket gyorsfutárral küldjük el, a rendelés leadásától számított 3-5 munkanapon belül.

A 15000 forintnál kevesebb rendelések esetében a szállítás ára 1500 forint.

Minden egyes rendelés esetében egyetlen leszállítási címet fogadnak el. A leszállítást azon a leszállítási határidőn belül végzik el, amelyet a rendelés telefonon keresztül történő érvényesítése napján megerősítenek.

A S.C. Minet Conf S.R.L. fenntartja magának a jogot arra, hogy késsen a rendelt termékek leszállításával vagy eltörölje azt abban az esetben, ha az illető termékeket a S.C. Minet Conf S.R.L társaságtól független okokból nem tudja leszállítani, amely okok, anélkül, hogy ezekre korlátozódnának, az alábbiak lehetnek: a termék nem áll a gyártó rendelkezésére, kormánybéli események, kényszerhelyzetek, háborúk, terrorista akciók, lázadások, felkelések, polgári megmozdulások, tűzvész, robbanás, árvíz, járvány, sztrájk.

Amennyiben az ügyfelet nem találják a feltüntetett címen, a futárcég megpróbálja a terméket még egyszer átadni, és ha ekkor sem jár sikerrel, visszatéríti azt hozzánk, az ügyfélnek pedig fedeznie kell egy újabb leszállítás költségeit, a rendelt termékek értékétől függetlenül.

A S.C. Minet Conf S.R.L fenntartja magának a jogot arra, hogy eltöröljön egy rendelést abban az esetben, ha a termék árát helytelenül írták be az adatbázisba vagy azt helytelenül jelenítették meg és a leszállításra még nem került sor.

 1. Elállási jog

A fogyasztónak jogában áll írásban értesíteni a kereskedőt arról, hogy lemond a vásárlásról, bírság nélkül és anélkül, hogy döntését megindokolná, a termék átvételétől számított 14 napos határidőn belül.

Annak érdekében, hogy az ügyfél gyakorolhassa az elállási jogát, tájékoztatnia kell a Minet Conf SRL társaságot arról a döntéséről, hogy vissza szeretne lépni a szerződésből, e-mailen, a kapcsolati címen [at] Somnart.hu vagy használva a visszatérítési űrlapot, amelyet ki kell tölteni és el kell küldeni e-mailen vagy postán a Str Catanestilor, Nr 49A,, Ramnicu Vâlcea, Vâlcea megye címre.

 A visszatérítési űrlap elérhető itt. A visszatérítési űrlap csupán egy minta és nem kötelező jellegű.

A termékeket az eredeti (a leküldés szerinti) állapotukban kell visszatéríteni és az eredeti csomagolásban, a termékek visszatérítésével járó költségeket pedig a fogyasztó fedezi. A S.C. Minet Conf S.R.L. a fogyasztónak visszatérít minden egyes összeget, amelyet a fogyasztótól kapott a termék ellenértékeként, 14 naptári napos határidőn belül, attól a naptól kezdve amikor a csomagot a Minet Conf SRL társaság a székhelyén átveszi. A pénzösszeget ugyanazon a módon fizetik vissza, mint ahogyan az eredeti tranzakción átvételezték, kivéve azt az esetet, amikor az ügyfél kifejezetten beleegyezését adja, hogy a visszatérítés más módon történjen.

Abban az esetben, ha a termék átvételétől számított 14 napos naptári napos határidőt nem tartják be, a fogyasztó elveszíti a termékvisszatérítés lehetőségének jogát.

 1. Jótállások

A Minet Conf termékeket szigorúan ellenőrzik annak érdekében, hogy meggyőződjenek arról, hogy azok megfelelnek a legmagasabb minőségi és tartóssági szabványoknak, valamint annak érdekében, hogy minél több ügyfél kívánságát és szükségletét kielégítsék.

Éppen ezért Önnek termékenként az alábbi garanciákat nyújtjuk:

Félortopéd rugós matracok: 2 év
Ortopéd rugós matracok: 2 év
Szuperortopéd rugós matracok vagy kerek matracok: 3 év
LATEX matracok: 5 év
Ortopéd Optimax matracok: 6 év
Memory Optimax matracok: 6 év
HypoallergenicMed matracok: 6 év
FermiMax Anatómiai matracok: 6 év
Confort 4 Family matracok: 5 év

Multisuport Silver Memory matracok: 5 év

Hotel 3D matracok: 5 év
Confort Lavanda 7 zóna somnart matracok: 7 év
Multilayer Supreme Confort somnart matracok: 10 év
Domine Hybrid Supreme matracok: 10 év
Vízhatlan matracok babáknak: 5 év
HypoallergenicMed matracok babáknak: 5 év
Memory Air Foam Aloe Vera Somnart fedőmatracok: 3 év
Domine Dual Action Aloe Vera fedőmatracok: 3 év
A matracok és fedőmatracok védőhuzatjának jótállási ideje 2 év.

A terméket minőségi okokból vagy gyártási hiba miatt lehet visszatéríteni. A terméket vagy ingyenesen kijavítják, vagy kicserélik egy új termékkel, vagy visszatérítik a kifizetett árat, a termékek értékesítéséről és azok jótállásáról szóló 449/2003. számú törvény előírásainak és a fogyasztóvédelemről szóló 21/1992. számú Rendelet előírásainak megfelelően. Bármely termékjavítást vagy termékcserét a fogyasztóval közösen megállapított időszak alatt végeznek el, amely nem haladhatja meg a termék visszatérítésétől (a termék raktárba érkezésétől) számított 15 naptári napot. A termék jótállási idejét a termék leszállításától/megvásárlásától számítják.

 1. Vitás ügyek

Bármely személy, aki a személyes adatok törvénytelen módon történő feldolgozása nyomán kárt szenvedett, annak kijavítása érdekében a bírói hatóságokhoz fordulhat.

E weboldal használatával kapcsolatosan felmerült bármely vitás ügyet békés úton oldanak meg. Amennyiben egy rendeléssel kapcsolatosan olyan problémája van, amelyet nem lehet e-mailen keresztül, illetve egy kapcsolattartó személy segítségével megoldani, ingyenes tanácsadás érdekében felveheti a kapcsolatot velünk a contact@somnart.hu címen. Amennyiben a konfliktushelyzetet mégsem sikerült békés úton megoldani, a vitás ügy megoldásában a bírói hatóságok az illetékesek.

E weboldal használatának folytatása feltételezi, hogy Ön elfogadta ezeket a Kikötéseket és Feltételeket.